Promigun

מיגון אש פסיבי

גריל איוורור חסין אש למרחבים מוגנים

חברת אלומות אש משווקת מוצר ייעודי חדשני לאיטום מעבר להבות ואש בקירות שהינם קירות מרחב מוגן ממ”ד או ממ”ק או ממ”מ, ואשר הם מתוכננים להיות קירות חסיני אש בין אגפי אש שונים באותו הבניין – בהתאמה לתקן ישראלי 931 חלק 1. גריל האיוורור FIRE DAMPER FR מיוצר על ידי חברת PROTECTA . המוצר מותקן בתוך שרוול איוורור תקני של מרחב מוגן בקוטר 200 מ”מ – “8 . בעת החשיפה לשרפה תופח החומר האינטומסנטי הנמצא בתוך השרוול ואוטם אותו למעבר להבות או עשן, המערכת קיבלה את אישור פיקוד העורף להתקנה בקירות מרחבים מוגנים ובמקביל בעלת אישור תקן 1366 EN     כנדרש בתקן 2174 החדש

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »