Promigun

מיגון אש פסיבי

וילון אש ועשן

ווילון חסין אש ועשן (FC-2)

ווילון חסין אש ועשן, נגלל אנכית, מאפשר הפרדה בין אגפי אש סמוכים, בעל עמידות אש של עד 4 שעות. הווילון נושא תקן UL למניעת מעבר אש ועשן.

הווילון מגובה במערכת UPS עצמאית, בהעדר חשמל במבנה ימשיך הווילון לתפקד כנדרש.
במקרה של קריסת מערכות כללית, וגם במצב קריסת ה UPS או שרפת הרכזת – הווילון מוגדר כ FAIL SAFE – וייגלל  מטה לסגירת הפתח וליצירת מחיצת האש הנדרשת.

דף מידע >>

מפרט טכני >>

שרטוט ופרטי קצה טיפוסיים >>

קטלוג >>

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »