Promigun

מיגון אש פסיבי

וילון מעלית

וילון ייעודי המשתלב אינטגרלית בהיקף פתח כל מעלית.
מעכרת הווילון תבטיח חזות דקורטיבית לחלוטין ללא פגיעה בנראות האדריכלית של לובי המעליות.
הוילון יהיה בעל תקן UL מתאים, הן לעמידות אש ל- 60 או 120 דקות וכן לאטימות כנגד דליפת עשן.
הווילון יבטיח מניעת דליפת עשן אל תוך או מחוץ לפיר המעלית, פיר המשמש כארובה מובילת עשן לכל גובה המבנה, ולכן הינה גורם סיכון מרכזי בכל מבנה, נמוך כגבוה.

דף מידע >>

מפרט טכני >>

שרטוט ופרטי קצה טיפוסיים >>

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »