Promigun

מיגון אש פסיבי

טייח אקוסטי על תקרות וקורות בטון

חברת PERLITA הספרדית המיוצגת על ידי אלומות אש מייצרת טיח ייעודי אוורירי המיועד לבליעת רעשים וגלי קול המגיעים ממקורות שונים אל כיוון הקיר או תקרת הבטון.
הטיח האקוסטי בולע את גלי הקול ומונע את החזרתם לחלל. הטיח הייעודי הינו בעל יכולת בליעה אקוסטית במגוון של תדרים גבוהים ונמוכים. הטיח מומלץ ליישום על ידי כל יועצי האקוסטיקה בישראל.
היישום הינו בעובי של 25 ועד 50 מ”מ – בהתאם לצרכי הפרויקט.

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »