Promigun

מיגון אש פסיבי

מיגון פלדה בלוחות פרומטקט

מיגון קונסטרוקציות פלדה בפני אש

בעידן הטכנולוגיות המתקדמות בתחום הבניה, נעשה שימוש גובר והולך באלמנטי פלדה כחלק אינטגראלי ואף ראשי של שלד הבניין.

אלמנטי הפלדה רגישים ביותר לעליית הטמפרטורה בעת שרפה ועלולים לקרוס חלקם או כולם במידה ויתחממו לטמפרטורה שמעל 550 מעלות צלזיוס.

בכדי לשמור על שלמות המבנה למשך זמן המאפשר את פינוי אוכלוסיית המבנה, מחייבות תקנות התכנון והבניה ליישם מיגון על הפלדה הנושאת. מיגון הפלדה הינו מערכת המעניקה בידוד טרמי לפלדה, בידוד המונע את חשיפתה לחום הלהבות ועקב כך את עלית הטמפרטורה שלה.

מיגון בלוחות ייעודיים – כגון PROMATECT H, חיפוי אלמנטי הפלדה על ידי לוחות עשויים קלציום סיליקט הממגנים ומבודדים את אלמנט הפלדה מחום השרפה. עובי הלוחות יקבע בהתאם לזמן המיגון הנדרש ולסוג פרופילי הפלדה המקבלים את המיגון. מערכת המיגון בלוחות יכולה להעניק הגנה לפלדה עד לכדי 180 דקות. היתרון במיגון הפלדה על ידי לוחות הינו בכך שביצוע זה הינו מהיר במיוחד, לא מצריך המתנה לזמני ייבוש ויישום שכבות ואינו מלכלך.  הגמר הנו נקי ואלגנטי.

בימים אלו אנו מחדירים לשוק את לוחות ה- PROMATEC L, המאפרים מיגון אלמנטי פלדה עד לכדי 240 דקות.

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »