Promigun

מיגון אש פסיבי

מיגון פלדה בצמנט מותז

מיגון קונסטרוקציות פלדה בפני אש

בעידן הטכנולוגיות המתקדמות בתחום הבניה, נעשה שימוש גובר והולך באלמנטי פלדה כחלק אינטגראלי ואף ראשי של שלד הבניין.

אלמנטי הפלדה רגישים ביותר לעליית הטמפרטורה בעת שרפה ועלולים לקרוס חלקם או כולם במידה ויתחממו לטמפרטורה שמעל 550 מעלות צלזיוס.

בכדי לשמור על שלמות המבנה למשך זמן המאפשר את פינוי אוכלוסיית המבנה, מחייבות תקנות התכנון והבניה ליישם מיגון על הפלדה הנושאת. מיגון הפלדה הינו מערכת המעניקה בידוד טרמי לפלדה, בידוד המונע את חשיפתה לחום הלהבות ועקב כך את עלית הטמפרטורה שלה.

מיגון בצמנט מותז – כגון PERLIFOC HP, הצמנט המותז הנו מינרל קל משקל בעל יכולות בידוד טרמי גבוהות המוצמד לפלדה על ידי עירבובו בגבס וחומרים משפרי הדבקות וחוזק. מיגון הפלדה על ידי צמנט מותז יעניק חליפת מיגון זולה יחסית לפלדה עד ל 240 דקות. החסרון הקיים לצמנט המותז הוא בהיותו חומר מתפורר, בעל חוזק מכני נמוך במיוחד והנו רגיש למכות. נראות המיגון איננה אטרקטיבית ולאור זאת במקרים רבים מבוצע כיסוי בלוח גבס או דומה לשם הסתרת המיגון.

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »