Promigun

מיגון אש פסיבי

סינר לבלימת קפיצת להבות בקירות מסך

אלמנט עמיד אש ל- 90 דקות לפחות, בפרמטר השלמות INTEGRITY, אשר נבדק על ידי תקן ישראלי 931 חלק 1 בתנור של מכון התקנים הישראלי.
הסינר מיועד למניעת קפיצת הלהבות בין קומות הבניין לאחר שקיר המסך נפרץ עקב חום השרפה. מניעת קפיצת להבות FROG LEAPING מונעת התפשטות האש מקומה לקומה והצתת הבניין כולו.
הדרישה להתקנת סינר חסין אש מקורה בתקנות התכנון והבניה – ומגובה בהנחיות נוספות של הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה של נציבות כבאות והצלה. הסינר עשוי לוח עמיד אש בעובי 12 מ”מ מסוג אקווהפייר AQUAFIRE  המקובע אל שפת תקרת הבטון על ידי זויות פלדה. גובה הסינר חייב להיות 90 ס”מ – 900 מ”מ לכל הפחות.

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »