Promigun

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM . התקן מנחה ומסדיר את אופן התכנון הביצוע והבדיקה של מחסומי אש. הוא מחייב את הקבלן המבצע לעבור הסמכה למתקין מחסומי האש וכן לבצע מחסומי גם בפסי תפר מבניים לפי תקן זרUL2079  או מחסומי אש בקירות מסך בהתאמה לתקן אמריקאי ASTM2307. התקן הפך להיות תקן רשמי ומחייב היות והוא מוגדר כחלק מתכנת השלהבת של רשות הכיבוי וההצלה. יועצי הבטיחות והנהלת הפרויקט מחויבים לוודא כי הקבלן המתקין את מחסומי האש עבר הסמכה וכן שכל המוצרים והמערכות אותם הוא מתקין באיטומי המעברים נושאים תווית סימון איכות למוצר CE או UL או FM. מעבדה מאושרת או מוסמכת לבדיקת ההתקנה של מחסומי האש תוזמן על ידי מנהל הפרויקט לבדיקת ההתקנה בתהליך הביצוע או כבדיקה הורסת בתום התהליך. עם סיום הבדיקה יינתן אישור לצורך קבלת טופס 4 לפרויקט.

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »