Promigun

תרומה לקהילה

ואהבת לרעך כמוך…

חברת פרומיגון חשה חובה לעשות למען החברה והמדינה אשר בה אנו חיים ומתפרנסים

אנו משקיעים משאבים ארגוניים וכספיים בקידום פרוייקטים קהילתיים ותרומות לגופים רבים.

בין הגופים להם אנו תורמים דרך קבע ניתן למצוא את:

  • ניצני ראשון
  • יד ביד בראשותו של הרב
  • גלוייברמן
  • ביחד בגליל
  • אור שמחה
  • לתת תקווה
  • התנדבות מכל הלב
  • קריה חינוכית אור שמחה
  • יד שרה


בשנת  2015 החלטנו להעניק עזרה לעמותת יחד בגליל

עמותה מבורכת המפעילה הוסטל ומרכז יום טיפולי – לבוגרים, עם מגבלה התפתחותית / שכלית או נכויות נוספות.
העמותה מתמקדת באנשים מכל רחבי הצפון ושוקדת על שילובם המלא בקהילת קיבוץ מחניים.
פרומיגון ביצעה בתרומה מלאה את כל עבודות מיגון האש אשר נדרשו במרכזה היום החדש שבנתה העמותה.

לפרטים ותרומות ניתן לפנות למנכ”לית העמותה – anat@yadbagalil.org.il

עמותות נוספות להן תרמנו: