סינר לבלימת קפיצת להבות בקירות מסך

אלמנט עמיד אש ל- 90 דקות לפחות, בפרמטר השלמות INTEGRITY, אשר נבדק על ידי תקן ישראלי 931 חלק 1 בתנור של מכון התקנים הישראלי. הסינר מיועד למניעת קפיצת הלהבות בין קומות הבניין לאחר שקיר המסך נפרץ עקב חום השרפה. מניעת קפיצת להבות FROG LEAPING מונעת התפשטות האש מקומה לקומה והצתת הבניין כולו. הדרישה להתקנת סינר […]