תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM . התקן מנחה ומסדיר את אופן התכנון הביצוע והבדיקה של מחסומי אש. הוא מחייב את הקבלן המבצע לעבור הסמכה למתקין מחסומי האש וכן לבצע מחסומי גם בפסי תפר מבניים לפי תקן זרUL2079  או מחסומי אש בקירות מסך בהתאמה לתקן אמריקאי […]